МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 04-13-21

Уникален номер в регистъра на АОП: 751450

Началната дата: 03.10.2016

Вид на поръчката: Открита процедура


Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ - Търговище за срок от една година.

Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 20 Февруари 2017
 • Договор Истлинк - Публикувано на: 27 Февруари 2017
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 03 Октомври 2016
 • Разяснение по документацията
 • Отговор на запитване - Публикувано на: 19 Октомври 2016
 • Отговор на запитване 2 - Публикувано на: 21 Октомври 2016
 • Отговор на запитване 3 - Публикувано на: 01 Ноември 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 14 Ноември 2016
 • Протокол 2 - Публикувано на: 17 Ноември 2016
 • Протокол 3 - Публикувано на: 12 Декември 2016
 • Протокол 4 - Публикувано на: 19 Декември 2016
 • Доклад - Публикувано на: 27 Декември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 03 Януари 2017
 • Приложение към Доклад и решение - Публикувано на: 03 Януари 2017