МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 04-13-20

Уникален номер в регистъра на АОП: 9055258

Началната дата: 12.08.2016

Вид на поръчката: Обява за покана

АОП линк


Транспортиране на опасни и вредни отпадъци за срок от една година

Договори и споразумения по ОП
  • Догвор - Публикувано на: 19 Октомври 2016
  • Документация
  • Документация - Публикувано на: 12 Август 2016
  • Разяснение по документацията
  • Отговор на запитване - Публикувано на: 22 Август 2016
  • Решения за промяна
  • Обявя удължаване - Публикувано на: 25 Август 2016
  • Протоколи
  • Протокол - Публикувано на: 08 Септември 2016
  • Протокол 2 - Публикувано на: 21 Септември 2016