МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 04-13-19

Уникален номер в регистъра на АОП: 9055173

Началната дата: 10.08.2016

Вид на поръчката: Обява за покана

АОП линк


„Доставка на кислород в бутилки (газообразен) и  течен кислород за нуждите на „МБАЛ – Търговище” АД за срок от две години.

Договори и споразумения по ОП
  • Договор - Публикувано на: 26 Октомври 2016
  • Документация
  • Документация - Публикувано на: 10 Август 2016
  • Решения за промяна
  • Обява удължаване на срока - Публикувано на: 22 Август 2016
  • Протоколи
  • Протокол - Публикувано на: 26 Август 2016