МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 04-13-15

Уникален номер в регистъра на АОП: 9054537

Началната дата: 21.07.2016

Вид на поръчката: Обява за покана

АОП линк


„Доставка на кислород в бутилки (газообразен) и  течен кислород за нуждите на „МБАЛ – Търговище” АД.

Документация
  • Документация - Публикувано на: 21 Юли 2016
  • Протоколи
  • Протокол - Публикувано на: 09 Август 2016