МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 629849

Началната дата: 22.10.2014

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Поръчката включва доставка , монтаж и пускане в експлоатация на рентгенова тръба за наличен компютърен томограф SIMENS – somatom emotions S/N 78551 за нуждите на “МБАЛ – Търговище” АД, поради повреда на съществуващата такава.

Документация
 • Документация 1 - Публикувано на: 22 Октомври 2014
 • Разяснение по документацията
 • Разяснително писмо - Публикувано на: 12 Ноември 2014
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 21 Ноември 2014
 • Протокол 2 - Публикувано на: 24 Ноември 2014
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител 1 - Публикувано на: 25 Ноември 2014
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор Сименс - Публикувано на: 10 Декември 2014
 • Гаранция за Участие
 • Информация за гаранция за участие - Публикувано на: 10 Декември 2014
 • Плащания
 • Плащане по договор - Публикувано на: 10 Февруари 2015
 • Плащане - Публикувано на: 11 Март 2015
 • Плащане по договор - Публикувано на: 09 Април 2015
 • Плащане по договор - Публикувано на: 29 Юни 2015
 • Плащане по договор - Публикувано на: 14 Октомври 2015
 • Плащане по договор - Публикувано на: 30 Октомври 2015