МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9053386

Началната дата: 31.05.2016

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


Доставка на горива за МПС собственост на "МБАЛ - Търговище" АД за срок от една година.

Договори и споразумения по ОП
  • Догвор - Публикувано на: 11 Юли 2016
  • Документация
  • Документация - Публикувано на: 31 Май 2016
  • Разяснение по документацията
  • Отговор на запитване - Публикувано на: 03 Юни 2016
  • Протоколи
  • Протокол от 14.062016 г. - Публикувано на: 14 Юни 2016
  • Доклад от работата на комисията - Публикувано на: 16 Юни 2016
  • Решения за избор на изпълнител
  • Заповед - Публикувано на: 20 Юни 2016