МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 728087

Началната дата: 13.04.2016

Вид на поръчката: Открита процедура


Доставка на храна в готов за консумация вид за МБАЛ Търговище АД за срок от една година

Договори и споразумения по ОП
  • Договор - Публикувано на: 01 Август 2016
  • Документация
  • Документация - Публикувано на: 13 Април 2016
  • Протоколи
  • Протокол - Публикувано на: 31 Май 2016
  • Решения за избор на изпълнител
  • решение - Публикувано на: 06 Юни 2016