МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9050652

Началната дата: 22.02.2016

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


Доставка на лекарства за МБАЛ - Търговище за срок от една година

Договори и споразумения по ОП
  • Договор - Публикувано на: 13 Април 2016
  • Документация
  • Документация - Публикувано на: 22 Февруари 2016
  • Протоколи
  • Протокол с приложение - Публикувано на: 11 Март 2016
  • Решения за избор на изпълнител
  • Заповед - Публикувано на: 15 Март 2016