МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9050329

Началната дата: 11.02.2016

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


Доставка на медицински изделия за "МБАЛ - Търговище" АД за нуждите на Отделение по ортопедия и травматология.

Договори и споразумения по ОП
  • Договори - Публикувано на: 06 Април 2016
  • Документация
  • Документация - Публикувано на: 11 Февруари 2016
  • Разяснение по документацията
  • Отговор - Публикувано на: 18 Февруари 2016
  • Протоколи
  • Протокол с приложение №1 и №2 - Публикувано на: 01 Март 2016
  • Решения за избор на изпълнител
  • Заповед - Публикувано на: 07 Март 2016