МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9049646

Началната дата: 15.01.2016

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


Доставка на микробиологични среди, тестове за микробиология, паразитология и серология за нуждите на "МБАЛ - Търговище" АД за срок от една година.

Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 25 Март 2016
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 15 Януари 2016
 • Разяснение по документацията
 • Отговор - Публикувано на: 18 Януари 2016
 • Отговор - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • Отговор - Публикувано на: 21 Януари 2016
 • Протоколи
 • Протокол с приложение - Публикувано на: 15 Февруари 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Заповед за избор на изпълнител - Публикувано на: 19 Февруари 2016