МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9049397

Началната дата: 06.01.2016

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


„Доставка и пускане в експлоатация на 1 брой портативна автоклавируема акумулаторна моторна система, за нуждите на МБАЛ - Търговище АД".

Договори и споразумения по ОП
  • Договор - Публикувано на: 05 Февруари 2016
  • Документация
  • Документация - Публикувано на: 06 Януари 2016
  • Протоколи
  • Протокол - Публикувано на: 19 Януари 2016
  • Решения за избор на изпълнител
  • Заповед - Публикувано на: 21 Януари 2016
  • Плащания
  • Плащане - Публикувано на: 29 Февруари 2016