МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 701996

Началната дата: 11.12.2015

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Абонаментно сервизно обслужване и доставка на резервни части за медицинска апаратура в МБАЛ - Търговище АД

Договори и споразумения по ОП
  • Договори - Публикувано на: 02 Март 2016
  • Договори - Публикувано на: 02 Март 2016
  • Документация
  • Документация - Публикувано на: 11 Декември 2015
  • Протоколи
  • Протокол с приложения №1 и №2 - Публикувано на: 22 Януари 2016
  • Решения за избор на изпълнител
  • Решение и Протокол с приложение №1 и№2 - Публикувано на: 27 Януари 2016