МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9046840

Началната дата: 16.10.2015

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


Доставка, монтаж  и пускане в експлоатация на 1 бр.  видеобронхоскопска система за нуждите на МБАЛ - Търговище АД

Договори и споразумения по ОП
  • Договор - Публикувано на: 16 Ноември 2015
  • Документация
  • Документация - Публикувано на: 16 Октомври 2015
  • Протоколи
  • Протокол - Публикувано на: 30 Октомври 2015
  • Решения за избор на изпълнител
  • Заповед - Публикувано на: 02 Ноември 2015
  • Плащания
  • Плащане - Публикувано на: 18 Ноември 2015