МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 681475

Началната дата: 07.08.2015

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Доставка на медицински изделия за "МБАЛ - Търговище" АД за срок от една година.

Документация
 • Документация - Публикувано на: 07 Август 2015
 • Разяснение по документацията
 • Отговор на запитване - Публикувано на: 10 Септември 2015
 • Отговор на запитване 1 - Публикувано на: 10 Септември 2015
 • Решения за промяна
 • Допълнение към Образец №11 ТЧ, Образец №12 ФЧ и Приложение 1-Б - Публикувано на: 18 Август 2015
 • Протоколи
 • протокол №1 - Публикувано на: 18 Ноември 2015
 • Приложение към протокол №1 - Публикувано на: 18 Ноември 2015
 • Плотокол №2 - Публикувано на: 30 Ноември 2015
 • Приложение 1 към протокол №2 - Публикувано на: 30 Ноември 2015
 • Приложение 2 към протокол №2 - Публикувано на: 30 Ноември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 04 Декември 2015
 • Приложение №1 към решение - Публикувано на: 04 Декември 2015
 • Приложение №2 към решение - Публикувано на: 04 Декември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Договори - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Договори - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Договори - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Договори - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Договори - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Гаранция за Участие
 • Гаранции - Публикувано на: 05 Февруари 2016