МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 624566

Началната дата: 19.09.2014

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Осъществяване на денонощна охрана и пропусквателен режим на "МБАЛ - Търговище" АД, за срок от една година.

Документация
  • Архив 1 - Публикувано на: 19 Септември 2014
  • Решения за прекратяване
  • Решение 1 - Публикувано на: 27 Октомври 2014