МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9044419

Началната дата: 31.07.2015

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


Транспортиране на опасни и вредни отпадъци за срок от една година.

Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 01 Септември 2015
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 31 Юли 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 21 Август 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Заповед - Публикувано на: 26 Август 2015
 • Плащания
 • Плащане октомври - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Плащане ноември - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Плащане декември - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • Плащане януари - Публикувано на: 18 Февруари 2016