МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9043895

Началната дата: 16.07.2015

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


„Доставка на кислород в бутилки (газообразен) и  течен кислород за нуждите на „МБАЛ – Търговище” АД за срок от една година.

Договори и споразумения по ОП
  • Договор - Публикувано на: 10 Август 2015
  • Документация
  • Документация - Публикувано на: 16 Юли 2015
  • Протоколи
  • Протокол - Публикувано на: 03 Август 2015
  • Решения за избор на изпълнител
  • Заповед - Публикувано на: 03 Август 2015
  • Плащания
  • Плащане септемвреи - декември - Публикувано на: 19 Януари 2016
  • Плащане януари - Публикувано на: 18 Февруари 2016