МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 676755

Началната дата: 10.07.2015

Вид на поръчката: Открита процедура


Доставка на лекарства за "МБАЛ-Търговище"АД за срок от една година.

Документация
 • Документация - Публикувано на: 10 Юли 2015
 • Разяснение по документацията
 • разяснение - Публикувано на: 12 Август 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 29 Септември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 03 Декември 2015
 • Договори - Публикувано на: 03 Декември 2015
 • Договор - Публикувано на: 03 Декември 2015
 • Гаранция за Участие
 • Гаранции - Публикувано на: 12 Ноември 2015
 • Плащания
 • Плащане ноември - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Плащане ноември - декември - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • Плащане януари - Публикувано на: 18 Февруари 2016