МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9041657

Началната дата: 12.05.2015

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


Доставка на горива за МПС, собственост на "МБАЛ - Търговище" АД за срок от една година.

Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 23 Юни 2015
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 12 Май 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 01 Юни 2015
 • Плащания
 • Плащания юни - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • Плащане юли - Публикувано на: 19 Август 2015
 • Плащане август - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • Плащане септемри - Публикувано на: 19 Октомври 2015
 • плащане октомври - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Плащане ноември - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Плащане декември - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • Плащане януари - Публикувано на: 18 Февруари 2016