МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 647539

Началната дата: 10.02.2015

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория на "МБАЛ - Търговище" АД  за срок от две години.

Документация
 • Документация - Публикувано на: 10 Февруари 2015
 • Разяснение по документацията
 • Разяснително писмо - Публикувано на: 16 Март 2015
 • Разяснително писмо №2 - Публикувано на: 19 Март 2015
 • Протоколи
 • Съобщение Протокол №1 - Публикувано на: 03 Април 2015
 • Протокол №2 - Публикувано на: 21 Април 2015
 • Общо класиране - Публикувано на: 21 Април 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 24 Април 2015
 • Класиране по фирми - Публикувано на: 24 Април 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 19 Юни 2015
 • Гаранция за Участие
 • Гаранции - Публикувано на: 19 Юни 2015
 • Плащания
 • Плащане юни - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • Плащане юли - Публикувано на: 19 Август 2015
 • Плащане август - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • Плащания септември - Публикувано на: 19 Октомври 2015
 • Плащане октомври - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Плащане ноември - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Плащане декември - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • Плащане януари - Публикувано на: 18 Февруари 2016