МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 646392

Началната дата: 03.02.2015

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Доставка на храна в готов за консумация вид за "МБАЛ-Търговище"АД за срок от една година.

Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 13 Май 2015
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 03 Февруари 2015
 • Протоколи
 • Съобщение Протокол №1 - Публикувано на: 17 Март 2015
 • Съобщение Протокол №2 - Публикувано на: 17 Март 2015
 • Протокол №3 - Публикувано на: 20 Март 2015
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 20 Март 2015
 • Плащания
 • Плащане юни - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • Плащане юли - Публикувано на: 19 Август 2015
 • Плащане август - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • Плащане септември - Публикувано на: 19 Октомври 2015
 • Плащане октомври - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Плащане ноември - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Плащания декември - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • Плащане януари - Публикувано на: 18 Февруари 2016