МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9038078

Началната дата: 15.01.2015

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


„Доставка и пускане в експлоатация на рентгенова тръба за скопично – графичен рентгенов апарат EVOLUTION HV,  на МБАЛ - Търговище АД"

Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 06 Февруари 2015
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 15 Януари 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 29 Януари 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 30 Януари 2015
 • Плащания
 • Плащане - Публикувано на: 13 Февруари 2015
 • Плащане - Публикувано на: 25 Февруари 2015
 • Плащане - Публикувано на: 09 Април 2015