МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9037892

Началната дата: 09.01.2015

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


Доставка на дезифектанти за нуждите на "МБАЛ - Търговище" АД за срок от една година.

Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 16 Февруари 2015
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 09 Януари 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 30 Януари 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 02 Февруари 2015
 • Плащания
 • Плащания февруари - Публикувано на: 16 Март 2015
 • Плащания март - Публикувано на: 15 Април 2015
 • Плащане за април - Публикувано на: 19 Май 2015
 • Плащане за май - Публикувано на: 17 Юни 2015
 • Плащане за юни - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • Плащане юли - Публикувано на: 19 Август 2015
 • Плащане август - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • Плащане септемви - Публикувано на: 19 Октомври 2015
 • Плащания октомври - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Плащане ноември - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Плащане декември - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • Плащане януари - Публикувано на: 18 Февруари 2016