МБАЛ-Търговище


Вътрешен номер в системата: 04-13-11

Уникален номер в регистъра на АОП: 9062340

Началната дата: 15.03.2017

Вид на поръчката: Обява за покана


“Абонаментно сервизно обслужване и доставка на резервни части за медицинска апаратура в  МБАЛ – Търговище АД”  за срок от една година от датата на подписване на договора.

Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 01 Юни 2017
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 15 Март 2017
 • Протоколи
 • Протокол №1 с приложение 1 и 2 - Публикувано на: 07 Април 2017
 • Протокол №2 с приложение 3 - Публикувано на: 13 Април 2017
 • Доклад с приложение №4 - Публикувано на: 13 Април 2017
 • Вътрешен номер в системата: 04-13-05

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9061032

  Началната дата: 31.01.2017

  Вид на поръчката: Обява за покана


  Доставка на  микробиологични среди, тестове за   микробиология, паразитология и серология за нуждите на “МБАЛ – Търговище” АД.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 10 Април 2017
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 02 Февруари 2017
 • Разяснение по документацията
 • Отговор на запитване - Публикувано на: 07 Февруари 2017
 • Протоколи
 • Протокол №1 с приложение 1 и 2 - Публикувано на: 27 Февруари 2017
 • Протокол №2 - Публикувано на: 06 Март 2017
 • Доклад с класиране - Публикувано на: 07 Март 2017
 • Вътрешен номер в системата: 04-13-04

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9060866

  Началната дата: 24.01.2017

  Вид на поръчката: Обява за покана


  Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ - Търговище АД за срок от една година.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 10 Март 2017
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 24 Януари 2017
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 20 Февруари 2017
 • Протокол №2 - Публикувано на: 23 Февруари 2017
 • Доклад с класирането - Публикувано на: 23 Февруари 2017
 • Вътрешен номер в системата: 04-13-20

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9055258

  Началната дата: 12.08.2016

  Вид на поръчката: Обява за покана

  АОП линк


  Транспортиране на опасни и вредни отпадъци за срок от една година

  Договори и споразумения по ОП
 • Догвор - Публикувано на: 19 Октомври 2016
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 12 Август 2016
 • Разяснение по документацията
 • Отговор на запитване - Публикувано на: 22 Август 2016
 • Решения за промяна
 • Обявя удължаване - Публикувано на: 25 Август 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 08 Септември 2016
 • Протокол 2 - Публикувано на: 21 Септември 2016
 • Вътрешен номер в системата: 04-13-15

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9054537

  Началната дата: 21.07.2016

  Вид на поръчката: Обява за покана

  АОП линк


  „Доставка на кислород в бутилки (газообразен) и  течен кислород за нуждите на „МБАЛ – Търговище” АД.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 21 Юли 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 09 Август 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9053386

  Началната дата: 31.05.2016

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  Доставка на горива за МПС собственост на "МБАЛ - Търговище" АД за срок от една година.

  Договори и споразумения по ОП
 • Догвор - Публикувано на: 11 Юли 2016
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 31 Май 2016
 • Разяснение по документацията
 • Отговор на запитване - Публикувано на: 03 Юни 2016
 • Протоколи
 • Протокол от 14.062016 г. - Публикувано на: 14 Юни 2016
 • Доклад от работата на комисията - Публикувано на: 16 Юни 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Заповед - Публикувано на: 20 Юни 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9050652

  Началната дата: 22.02.2016

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  Доставка на лекарства за МБАЛ - Търговище за срок от една година

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 13 Април 2016
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 22 Февруари 2016
 • Протоколи
 • Протокол с приложение - Публикувано на: 11 Март 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Заповед - Публикувано на: 15 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9050329

  Началната дата: 11.02.2016

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  Доставка на медицински изделия за "МБАЛ - Търговище" АД за нуждите на Отделение по ортопедия и травматология.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 06 Април 2016
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 11 Февруари 2016
 • Разяснение по документацията
 • Отговор - Публикувано на: 18 Февруари 2016
 • Протоколи
 • Протокол с приложение №1 и №2 - Публикувано на: 01 Март 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Заповед - Публикувано на: 07 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9049646

  Началната дата: 15.01.2016

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  Доставка на микробиологични среди, тестове за микробиология, паразитология и серология за нуждите на "МБАЛ - Търговище" АД за срок от една година.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 25 Март 2016
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 15 Януари 2016
 • Разяснение по документацията
 • Отговор - Публикувано на: 18 Януари 2016
 • Отговор - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • Отговор - Публикувано на: 21 Януари 2016
 • Протоколи
 • Протокол с приложение - Публикувано на: 15 Февруари 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Заповед за избор на изпълнител - Публикувано на: 19 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9049580

  Началната дата: 13.01.2016

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ - Търговище АД за срок от една година

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 14 Март 2016
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 13 Януари 2016
 • Протоколи
 • Протокол с приложение - Публикувано на: 28 Януари 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Заповед - Публикувано на: 09 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9049397

  Началната дата: 06.01.2016

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  „Доставка и пускане в експлоатация на 1 брой портативна автоклавируема акумулаторна моторна система, за нуждите на МБАЛ - Търговище АД".

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 05 Февруари 2016
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Заповед - Публикувано на: 21 Януари 2016
 • Плащания
 • Плащане - Публикувано на: 29 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9046840

  Началната дата: 16.10.2015

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  Доставка, монтаж  и пускане в експлоатация на 1 бр.  видеобронхоскопска система за нуждите на МБАЛ - Търговище АД

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 16 Ноември 2015
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 16 Октомври 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 30 Октомври 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Заповед - Публикувано на: 02 Ноември 2015
 • Плащания
 • Плащане - Публикувано на: 18 Ноември 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9044419

  Началната дата: 31.07.2015

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  Транспортиране на опасни и вредни отпадъци за срок от една година.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 01 Септември 2015
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 31 Юли 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 21 Август 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Заповед - Публикувано на: 26 Август 2015
 • Плащания
 • Плащане октомври - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Плащане ноември - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Плащане декември - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • Плащане януари - Публикувано на: 18 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9043895

  Началната дата: 16.07.2015

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  „Доставка на кислород в бутилки (газообразен) и  течен кислород за нуждите на „МБАЛ – Търговище” АД за срок от една година.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 10 Август 2015
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 16 Юли 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 03 Август 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Заповед - Публикувано на: 03 Август 2015
 • Плащания
 • Плащане септемвреи - декември - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • Плащане януари - Публикувано на: 18 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9041657

  Началната дата: 12.05.2015

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  Доставка на горива за МПС, собственост на "МБАЛ - Търговище" АД за срок от една година.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 23 Юни 2015
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 12 Май 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 01 Юни 2015
 • Плащания
 • Плащания юни - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • Плащане юли - Публикувано на: 19 Август 2015
 • Плащане август - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • Плащане септемри - Публикувано на: 19 Октомври 2015
 • плащане октомври - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Плащане ноември - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Плащане декември - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • Плащане януари - Публикувано на: 18 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9041545

  Началната дата: 08.05.2015

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  "Доставка на канцеларски материали и печат на нестандартни формуляри за нуждите на МБАЛ - Търговище АД" за срок от две години

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 17 Юни 2015
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 08 Май 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 22 Май 2015
 • Плащания
 • Плащания юни - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • Плащане юли - Публикувано на: 19 Август 2015
 • Плащане август - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • Плащане септемри - Публикувано на: 19 Октомври 2015
 • плащане октомври - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Плащане ноември - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Плащане декември - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • Плащане януари - Публикувано на: 18 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9038078

  Началната дата: 15.01.2015

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  „Доставка и пускане в експлоатация на рентгенова тръба за скопично – графичен рентгенов апарат EVOLUTION HV,  на МБАЛ - Търговище АД"

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 06 Февруари 2015
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 15 Януари 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 29 Януари 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 30 Януари 2015
 • Плащания
 • Плащане - Публикувано на: 13 Февруари 2015
 • Плащане - Публикувано на: 25 Февруари 2015
 • Плащане - Публикувано на: 09 Април 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9037921

  Началната дата: 12.01.2015

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  Доставка на микробиологични среди, тестове за микробиология, паразитология и серология за нуждите на "МБАЛ - Търговище" АД.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 18 Февруари 2015
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 12 Януари 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 03 Февруари 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 05 Февруари 2015
 • Плащания
 • Плащания февруари - Публикувано на: 16 Март 2015
 • Плащания март - Публикувано на: 15 Април 2015
 • Плащане за април - Публикувано на: 19 Май 2015
 • Плащане за май - Публикувано на: 17 Юни 2015
 • Плащане за юни - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • Плащане юли - Публикувано на: 19 Август 2015
 • Плащане август - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • Плащане септемви - Публикувано на: 19 Октомври 2015
 • Плащания октомври - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Плащане ноември - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Плащане декември - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • Плащане януари - Публикувано на: 18 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9037892

  Началната дата: 09.01.2015

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  Доставка на дезифектанти за нуждите на "МБАЛ - Търговище" АД за срок от една година.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 16 Февруари 2015
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 09 Януари 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 30 Януари 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 02 Февруари 2015
 • Плащания
 • Плащания февруари - Публикувано на: 16 Март 2015
 • Плащания март - Публикувано на: 15 Април 2015
 • Плащане за април - Публикувано на: 19 Май 2015
 • Плащане за май - Публикувано на: 17 Юни 2015
 • Плащане за юни - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • Плащане юли - Публикувано на: 19 Август 2015
 • Плащане август - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • Плащане септемви - Публикувано на: 19 Октомври 2015
 • Плащания октомври - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Плащане ноември - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Плащане декември - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • Плащане януари - Публикувано на: 18 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9037873

  Началната дата: 09.01.2015

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  Доставка монтаж и пускане в експлоатация на 1 бр. апарат за електрошокова терапия за неждите на "МБАЛ - Търговище" АД

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 20 Февруари 2015
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 09 Януари 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 21 Януари 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 22 Януари 2015
 • Плащания
 • Плащане - Публикувано на: 11 Март 2015
 • Плащане - Публикувано на: 16 Юли 2015
 • Вътрешен номер в системата: 04-13-23

  Уникален номер в регистъра на АОП: 760352

  Началната дата: 30.11.2016

  Вид на поръчката: Публично състезание


   Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и кординатор на балансираща група  за нуждите на МБАЛ - Търговище АД.за срок от една година.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 30 Ноември 2016
 • Разяснение по документацията
 • Отговор на запитване - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 14 Декември 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 728087

  Началната дата: 13.04.2016

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Доставка на храна в готов за консумация вид за МБАЛ Търговище АД за срок от една година

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 01 Август 2016
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 13 Април 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 31 Май 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • решение - Публикувано на: 06 Юни 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 701996

  Началната дата: 11.12.2015

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Абонаментно сервизно обслужване и доставка на резервни части за медицинска апаратура в МБАЛ - Търговище АД

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 02 Март 2016
 • Договори - Публикувано на: 02 Март 2016
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 11 Декември 2015
 • Протоколи
 • Протокол с приложения №1 и №2 - Публикувано на: 22 Януари 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение и Протокол с приложение №1 и№2 - Публикувано на: 27 Януари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 681475

  Началната дата: 07.08.2015

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Доставка на медицински изделия за "МБАЛ - Търговище" АД за срок от една година.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 07 Август 2015
 • Разяснение по документацията
 • Отговор на запитване - Публикувано на: 10 Септември 2015
 • Отговор на запитване 1 - Публикувано на: 10 Септември 2015
 • Решения за промяна
 • Допълнение към Образец №11 ТЧ, Образец №12 ФЧ и Приложение 1-Б - Публикувано на: 18 Август 2015
 • Протоколи
 • протокол №1 - Публикувано на: 18 Ноември 2015
 • Приложение към протокол №1 - Публикувано на: 18 Ноември 2015
 • Плотокол №2 - Публикувано на: 30 Ноември 2015
 • Приложение 1 към протокол №2 - Публикувано на: 30 Ноември 2015
 • Приложение 2 към протокол №2 - Публикувано на: 30 Ноември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 04 Декември 2015
 • Приложение №1 към решение - Публикувано на: 04 Декември 2015
 • Приложение №2 към решение - Публикувано на: 04 Декември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Договори - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Договори - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Договори - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Договори - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Договори - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Гаранция за Участие
 • Гаранции - Публикувано на: 05 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 676755

  Началната дата: 10.07.2015

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Доставка на лекарства за "МБАЛ-Търговище"АД за срок от една година.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 10 Юли 2015
 • Разяснение по документацията
 • разяснение - Публикувано на: 12 Август 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 29 Септември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 03 Декември 2015
 • Договори - Публикувано на: 03 Декември 2015
 • Договор - Публикувано на: 03 Декември 2015
 • Гаранция за Участие
 • Гаранции - Публикувано на: 12 Ноември 2015
 • Плащания
 • Плащане ноември - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Плащане ноември - декември - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • Плащане януари - Публикувано на: 18 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 647539

  Началната дата: 10.02.2015

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория на "МБАЛ - Търговище" АД  за срок от две години.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 10 Февруари 2015
 • Разяснение по документацията
 • Разяснително писмо - Публикувано на: 16 Март 2015
 • Разяснително писмо №2 - Публикувано на: 19 Март 2015
 • Протоколи
 • Съобщение Протокол №1 - Публикувано на: 03 Април 2015
 • Протокол №2 - Публикувано на: 21 Април 2015
 • Общо класиране - Публикувано на: 21 Април 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 24 Април 2015
 • Класиране по фирми - Публикувано на: 24 Април 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 19 Юни 2015
 • Гаранция за Участие
 • Гаранции - Публикувано на: 19 Юни 2015
 • Плащания
 • Плащане юни - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • Плащане юли - Публикувано на: 19 Август 2015
 • Плащане август - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • Плащания септември - Публикувано на: 19 Октомври 2015
 • Плащане октомври - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Плащане ноември - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Плащане декември - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • Плащане януари - Публикувано на: 18 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 646392

  Началната дата: 03.02.2015

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Доставка на храна в готов за консумация вид за "МБАЛ-Търговище"АД за срок от една година.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 13 Май 2015
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 03 Февруари 2015
 • Протоколи
 • Съобщение Протокол №1 - Публикувано на: 17 Март 2015
 • Съобщение Протокол №2 - Публикувано на: 17 Март 2015
 • Протокол №3 - Публикувано на: 20 Март 2015
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 20 Март 2015
 • Плащания
 • Плащане юни - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • Плащане юли - Публикувано на: 19 Август 2015
 • Плащане август - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • Плащане септември - Публикувано на: 19 Октомври 2015
 • Плащане октомври - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Плащане ноември - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Плащания декември - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • Плащане януари - Публикувано на: 18 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 633652

  Началната дата: 17.11.2014

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Абонаментно сервизно обслужване и доставка на резервни части за медицинска апаратура в МБАЛ – Търговище АД

  Документация
 • Абонамент 2014 - Публикувано на: 17 Ноември 2014
 • Разяснение по документацията
 • Разяснително писмо 1 - Публикувано на: 24 Ноември 2014
 • Разяснително писмо 2 - Публикувано на: 04 Декември 2014
 • Разяснително писмо 3 - Публикувано на: 08 Декември 2014
 • Разяснително писмо 4 - Публикувано на: 10 Декември 2014
 • Протоколи
 • Протокол за избор на изпълнител - Публикувано на: 23 Декември 2014
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение ИИ с Приложения 1 и 2 - Публикувано на: 29 Декември 2014
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 08 Февруари 2015
 • Гаранция за Участие
 • Гаранции за участие - Публикувано на: 04 Февруари 2015
 • Плащания
 • Плащания февруари - Публикувано на: 16 Март 2015
 • Плащания март - Публикувано на: 15 Април 2015
 • Плащания април - Публикувано на: 19 Май 2015
 • Плащания май - Публикувано на: 17 Юни 2015
 • Плащане юни - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • Плащане юли - Публикувано на: 19 Август 2015
 • Плащане август - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • Плащане септември - Публикувано на: 19 Октомври 2015
 • Плащане октомври - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Плащане ноември - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Плащане декември - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • Плащане януари - Публикувано на: 18 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 629849

  Началната дата: 22.10.2014

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Поръчката включва доставка , монтаж и пускане в експлоатация на рентгенова тръба за наличен компютърен томограф SIMENS – somatom emotions S/N 78551 за нуждите на “МБАЛ – Търговище” АД, поради повреда на съществуващата такава.

  Документация
 • Документация 1 - Публикувано на: 22 Октомври 2014
 • Разяснение по документацията
 • Разяснително писмо - Публикувано на: 12 Ноември 2014
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 21 Ноември 2014
 • Протокол 2 - Публикувано на: 24 Ноември 2014
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител 1 - Публикувано на: 25 Ноември 2014
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор Сименс - Публикувано на: 10 Декември 2014
 • Гаранция за Участие
 • Информация за гаранция за участие - Публикувано на: 10 Декември 2014
 • Плащания
 • Плащане по договор - Публикувано на: 10 Февруари 2015
 • Плащане - Публикувано на: 11 Март 2015
 • Плащане по договор - Публикувано на: 09 Април 2015
 • Плащане по договор - Публикувано на: 29 Юни 2015
 • Плащане по договор - Публикувано на: 14 Октомври 2015
 • Плащане по договор - Публикувано на: 30 Октомври 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 624566

  Началната дата: 19.09.2014

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Осъществяване на денонощна охрана и пропусквателен режим на "МБАЛ - Търговище" АД, за срок от една година.

  Документация
 • Архив 1 - Публикувано на: 19 Септември 2014
 • Решения за прекратяване
 • Решение 1 - Публикувано на: 27 Октомври 2014
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 619717

  Началната дата: 18.08.2014

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води за нуждите на „МБАЛ-Търговище” АД, гр.Търговище.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор 1 - Публикувано на: 01 Септември 2014
 • Документация
 • Документ 1 - Публикувано на: 18 Август 2014
 • Плащания
 • Плащане за август - Публикувано на: 10 Септември 2014
 • Плащане за септември - Публикувано на: 03 Октомври 2014
 • Плащане за октомври - Публикувано на: 06 Ноември 2014
 • Плащане за ноември - Публикувано на: 03 Декември 2014
 • Плащане за декември - Публикувано на: 15 Януари 2015
 • Плащане за януари - Публикувано на: 09 Февруари 2015
 • Плащания февруари - Публикувано на: 17 Март 2015
 • Плащане март - Публикувано на: 15 Април 2015
 • Плащания април - Публикувано на: 19 Май 2015
 • Плащания май - Публикувано на: 17 Юни 2015
 • Плащания юни - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • Плащане юли - Публикувано на: 19 Август 2015
 • Плащане август - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • Плащане септември - Публикувано на: 19 Октомври 2015
 • Плащане октомври - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Плащане ноември - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Плащане декември - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • Плащане януари - Публикувано на: 18 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 619712

  Началната дата: 18.08.2014

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Доставка на природен газ за нуждите на „МБАЛ-Търговище” АД, гр.Търговище

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор_eENSOIR.pdf - Публикувано на: 10 Октомври 2014
 • Документация
 • Документация 1 - Публикувано на: 18 Август 2014
 • Плащания
 • Плащане за август - Публикувано на: 08 Септември 2014
 • Плащане за септември - Публикувано на: 03 Октомври 2014
 • Плащане за октомври - Публикувано на: 04 Ноември 2014
 • Плащане за ноември - Публикувано на: 04 Декември 2014
 • Плащане за декември - Публикувано на: 15 Януари 2015
 • Плащане за януари - Публикувано на: 06 Февруари 2015
 • Плащания февруари - Публикувано на: 17 Март 2015
 • Плащане март - Публикувано на: 15 Април 2015
 • Плащания април - Публикувано на: 19 Май 2015
 • Плащания май - Публикувано на: 17 Юни 2015
 • Плащания юни - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • Плащане юли - Публикувано на: 19 Август 2015
 • Плащане август - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • Плащане септември - Публикувано на: 19 Октомври 2015
 • Плащане октомври - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Плащане ноември - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Плащане декември - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • Плащане януари - Публикувано на: 18 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 619707

  Началната дата: 18.08.2014

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Доставка на електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на „МБАЛ-Търговище” АД, гр.Търговище

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 06 Октомври 2014
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 18 Август 2014
 • Плащания
 • Плащане за август - Публикувано на: 10 Септември 2014
 • Плащане за септември - Публикувано на: 09 Октомври 2014
 • Плащане за октомври - Публикувано на: 12 Ноември 2014
 • Плащане за ноември - Публикувано на: 08 Декември 2014
 • Плащане за декември - Публикувано на: 15 Януари 2015
 • Плащане за януари - Публикувано на: 09 Февруари 2015
 • Плащания февруари - Публикувано на: 17 Март 2015
 • Плащане март - Публикувано на: 15 Април 2015
 • Плащания април - Публикувано на: 19 Май 2015
 • Плащания май - Публикувано на: 17 Юни 2015
 • Плащания юни - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • Плащане юли - Публикувано на: 19 Август 2015
 • Плащане август - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • Плащане септември - Публикувано на: 19 Октомври 2015
 • Плащане октомври - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Плащане ноември - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Плащане декември - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • Плащане януари - Публикувано на: 18 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 000000

  Началната дата: 01.10.2014

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Плащания по договори от процедури открити преди 01.07.2014 г.

  Плащания
 • Задължения по договори към 31.12.2014 г. - Публикувано на: 30 Декември 2014
 • Задължения по договори към 31.01.2015 г. - Публикувано на: 15 Януари 2015
 • Задължения по договори към март 2015 - Публикувано на: 16 Март 2015
 • Задължения по договори към март 2015 - Публикувано на: 16 Март 2015
 • Задължения по договори към март 2015 - Публикувано на: 16 Март 2015