МБАЛ-Търговище

Транспорт и предаване в инсинератор за изгаряне на опасни и вредни медицински отпадъци.

Транспорт и предаване в инсинератор за изгаряне на опасни и вредни медицински отпадъци за срок от една година

Обявление

Обявление качено на 29-02-2016

Доставка на лекарства за МБАЛ - Търговище за срок от една година

Доставка на лекарства за МБАЛ - Търговище за срок от една година

Обявление

Обявление качено на 29-02-2016

Доставка на медицински изделия за "МБАЛ - Търговище" АД

Доставка на медицински изделия за "МБАЛ - Търговище" АД за срок от една година.

Обявление

Обявление качено на 29-02-2016

Доставка на храна в готов за консумация вид за МБАЛ Търговище АД

Доставка на храна в готов за консумация вид за МБАЛ Търговище АД за срак от една година

Обявление

Обявление качено на 29-02-2016

Доставка на лекарства за "МБАЛ-Търговище"АД за срок от една година

Доставка на лекарства за "МБАЛ-Търговище"АД за срок от една година

Обявление

Обявление качено на 24-02-2015

Транспорт и предаване в инсинератор за изгаряне на опасни и вредни медицински отпадъци

Транспорт и предаване в инсинератор за изгаряне на опасни и вредни медицински отпадъци

Обявление

Обявление качено на 24-02-2015

Доставка на медицински изделия за "МБАЛ-Търговище"АД за срок от една година

Доставка на медицински изделия за "МБАЛ-Търговище"АД за срок от една година

Обявление

Обявление качено на 24-02-2015

Доставка на храна в готов за консумация вид за нуждите на "МБАЛ-Търговище"АД за срок от една година

Доставка на храна в готов за консумация вид за нуждите на "МБАЛ-Търговище"АД за срок от една година

Обявление

Обявление качено на 24-02-2015