МБАЛ-Търговище

Профил на купувача - МБАЛ-Търговище

Многопрофилна болница за активно лечение – Търговище

Многопрофилна болница за активно лечение – Търговище”АД осигурява качествена болнична помощ, съответна на общоприетите стандарти, включваща диагностична, лечебна и рехабилитационна дейности. През годините лечебното заведение се развива до сегашния си вид. Историята на здравеопазването има своите дълбоки корени в Търговище.

Контакти

Тел: 0601 688 88 – централа
Адрес: гр. Търговище, кв. Запад
E-mail: mbal_trg@mail.bg

Общи условия
Правила по чл. 8 от ЗОП - актуализирано на 01.07.2014
Правила по чл.22 г от ЗОП - актуализирано на 01.10.2014